campingplagehoulgate@gmail.com

+33 (0) 2 31 28 73 07

59, Rue Henri Dobert

14510 Houlgate

logo_camping_de_la_plage_houlgate

1. AUTEURSRECHT EN FOTOCREDITS
Aan het gebruik van de website https://www.camping-houlgate.com kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Alleen strikt persoonlijk gebruik is toegestaan.

De internetsite https://www.camping-houlgate.com en alle elementen waaruit hij is samengesteld, zoals met name de domeinnamen, de algemene structuur, de teksten, de grafische voorstellingen, de beelden, de databanken, de boomstructuur van de site, de logo’s, de geluiden, de foto’s en de iconografie en andere elementen die op de site worden weergegeven, zijn eigendom van EURL camping de la plage, ongeacht of deze elementen al dan niet auteursrechtelijk of op enige andere wijze zijn beschermd in de huidige stand van de wetgeving, met uitzondering van de elementen die afkomstig zijn van de partners van de internetsite https://www.camping-houlgate.com. De bescherming van de Site en de onderdelen ervan wordt geregeld door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Bijgevolg is elke reproductie en/of weergave en/of distributie, geheel of gedeeltelijk, op een elektronische of andere drager, nu of in de toekomst, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EURL camping de la plage.

Eenieder die dit verbod overtreedt, wordt strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk gesteld en kan worden vervolgd, met name op grond van namaak.

Ook de databanken met informatie worden beschermd door de wet van 1 juli 1998. Elke extractie of poging tot extractie, hetzij geheel of gedeeltelijk, kan dus de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder in het geding brengen.

Het is derhalve voor elke gebruiker verboden om kwalitatief of kwantitatief substantiële gegevens te extraheren uit de op de website https://camping-houlgate.com online geplaatste databanken of om deze databanken op abnormale wijze te gebruiken.

Foto credits: Fotolia & Camping de la Plage

2. GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEDEN
De Vennootschap Camping de la Plage verbindt zich ertoe geen enkele informatie te verkrijgen die de persoonlijke identificatie van de Gebruiker toelaat, tenzij deze laatste haar deze vrijwillig meedeelt door het invullen en versturen (via elektronische weg of per post) van de formulieren die op de Site zouden verschijnen.

De informatie en gegevens over de Gebruiker zijn noodzakelijk voor de afhandeling van bestellingen en commerciële betrekkingen, alsmede, indien nodig, voor de organisatie van spelletjes en reclameactiviteiten in het kader van deze betrekkingen. Deze informatie is vertrouwelijk. EURL camping de la plage kan deze niet doorgeven aan derden, met uitzondering van haar partners die deelnemen aan de verwerking van de bestelling en de organisatie van deze reclameactiviteiten.

Overeenkomstig de wet op de informatica, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978, kunt u op elk moment toegang krijgen tot de nominatieve of persoonlijke gegevens die u betreffen en die in het bezit zijn van EURL camping de la plage, vragen om ze te wijzigen of ze te schrappen. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een verzoek online of per post, met vermelding van uw naam, voornaam, adres en indien mogelijk uw klantreferentie naar

59 rue Henri Dobert, 14510 Houlgate

Deze website is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), die een ontvangstbewijs heeft afgegeven onder nummer 1071348.

3. COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten, om u een betere gebruikerservaring te bieden, om de functionaliteit van onze media (sites/applicaties) te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden, om informatie te verzamelen voor statistische en/of publicitaire doeleinden.

Niet alle cookies bevatten persoonlijke informatie.

Deze cookies kunnen ook worden gebruikt door onze partners en dienstverleners. In dit geval worden zij ook wel “tracers” genoemd.

Wij nodigen u uit ons Cookiebeleid te lezen, waarin in detail wordt beschreven welke soorten cookies op onze site worden gebruikt en hoe u deze cookies kunt accepteren/weigeren.

4. HYPERLINKS
Elke hyperlink die op de website https://www.camping-houlgate.com wordt gelegd naar andere websites en/of persoonlijke pagina’s en in het algemeen naar alle bestaande bronnen op het internet, valt niet onder de verantwoordelijkheid van EURL camping de la plage, haar beheerder, partners of werknemers.

EURL camping de la plage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, informatie, diensten en producten die de internetgebruiker zou kunnen vinden op de site die het voorwerp is geweest van een hypertext link vanaf het adres https://www.camping-houlgate.

5. SPELLETJES, WEDSTRIJDEN EN PROMOTIES
EURL camping de la plage kan spelletjes, wedstrijden en andere promoties organiseren. De specifiek toepasselijke regels zullen tijdens deze operaties rechtstreeks aan de gebruiker worden meegedeeld.

6. NEWSLETTERS
De gebruiker heeft de mogelijkheid zich te abonneren op de door EURL camping de la plage uitgegeven nieuwsbrieven. Hij/zij zal dan e-mails ontvangen met nieuws over door de Onderneming georganiseerde promotieacties.

Om haar diensten te verbeteren kan EURL camping de la plage het aantal kliks en het aantal gegenereerde reserveringen meten.

De nieuwsbrieven zijn gratis. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om zich uit te schrijven door rechtstreeks te klikken op de daartoe voorziene link in de elektronische brieven.

7. VOLLEDIGHEID VAN HET CONTRACT
De onderhavige wettelijke vermeldingen, de Algemene Reserverings- en Gebruiksvoorwaarden van de Website en het besteloverzicht dat aan de Klant wordt toegestuurd, vormen een ondeelbaar contractueel geheel en vormen de totaliteit van de contractuele betrekkingen tussen de partijen.